Nguyên lý đo áp suất- cảm biến áp suất - Pressure Transmiter

Nguyên lý đo áp suất- cảm biến áp suất

12-05-2017 Nồi Hơi Đốt Củi

Áp suất là gì?

Áp suất là đại lượng vật lý đặc trưng cho tác dụng của áp lực nén vuông góc lên một bề mặt có diện tích xác định.

Biểu thức của áp suất

Sản phẩm liên quan

Đối tác

  • huphaco
  • huphaco
  • huphaco
  • huphaco
  • huphaco
  • huphaco
  • huphaco
  • huphaco