Module chuyển đổi tín hiệu Pt100

Module chuyển đổi tín hiệu Pt100  Ngõ ra 4-20mA  / 0-10V

Tín hiệu ngõ vào : Các dòng cảm biến Pt100 

Tín hiệu ngõ ra : 0-10V / 4-20mA 

Có chống nhiễu tín hiệu : 2500VAC hoặc 4000VAC

Thời gian đáp ứng : 1ms

Nguồn cấp thiết bị : 24VDC

Có thể hiệu chuẩn dãy đo bất kỳ.

Xuất xứ : Orbit Merret – EU / CH Séc

 

Contact Me on Zalo