Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ pt100 sang 4-20ma

Bộ chuyển tín hiệu Pt100

Ngõ vào : Can nhiệt K, can nhiệt S, can nhiệt Pt100…

Ngõ ra của thiết bị : 4-20mA, 0-10V, 0-5V, 0-20mA

Có chống nhiễu 4000 VAC

Sai số thiết bị : 0.1% 

Cài đặt được tất cả dãy đo 

Kiểu lắp đặt trong tủ điện hoặc trong đầu dò củ hành.

Xuất xứ : Orbit Merret / EU

Contact Me on Zalo